966 – Chrzest Polski (powstanie Polski)
1000 – Zjazd Gnieźnieński
1025 – Koronacja Bolesława Chrobrego
15.07.1410 – Bitwa pod Grunwaldem
1772 – I rozbiór Polski
3.05.1791 – Konstytucja 3 Maja
1793 – II rozbiór Polski
1795 – III rozbiór Polski
29.11.1830 – Wybuch powstania listopadowego
22.01.1863 Wybuch powstania styczniowe
1914 – Rozpoczęcie I Wojny Światowej
1918 – Zakończenie I WŚ i zaborów
1939 – Rozpoczęcie II WŚ
1939 -Początek okupacji niemieckiej
01.08.1944 – Powstanie Warszawskie
1945 – Zakończenie II WŚ i okupacji niemieckiej
1945 – Rozpoczęcie okupacji sowieckiej
1989 – Zakończenie okupacji sowieckiej

Dodaj komentarz