Śródroczne wpłaty (konto drużyny):

Konto na składki na biwaki i inne wyjazdy, składki związkowe (składki roczne), zamówienia i wszystko, co nie jest obozem!

konto: 89 1020 1026 0000 1002 0475 2426

nazwa: 8 SDH PŁOMIEŃ Okręg Północno-Zachodni

tytuł: poniżej podane różne możliwości

Przelewy proszę tytułować w następujący sposób:

  • Biwak – „Składka programowa biwak {data albo miejsce} {imię i nazwisko}”, np. „Składka programowa biwak grudniowy Jan Nowak”
  • Inne wyjazdy – „Składka programowa {nazwa} {imię i nazwisko}”, np. „Składka programowa Rajd Grudzień Jan Nowak”
  • Składki roczne – „Składka związkowa i składka programowa {imię i nazwisko} {rok}”, np. „Składka związkowa i składka programowa Jan Nowak 2022”
  • Zamówienia mundurowe „Zamówienie {data} {imię i nazwisko}”, np. „zamówienie 12.01.2021 Jan Nowak”

Obóz letni (konto obozowe):

Konto: 87 1020 1026 0000 1102 0473 9415

nazwa: Obóz Watra Okręg Północno-Zachodni

tytuł: ”Składka programowa za udział {imię i nazwisko} w [obozie harcerskim/zimowisku] organizowanym przez 8 SDH Płomień w {miasto}”

Składka roczna (wpłacana na konto DRUŻYNY – na górze strony) wynosi 300 zł (jeśli rodzeństwo należy do ZHR – 230 zł/os. Proszę o zaznaczenie tego w tytule przelewu) – bardzo proszę płacić ją w styczniu, ułatwi nam to rozliczenie.

W przypadku płacenia za kilka rzeczy proszę robić to jednym przelewem z pełnym opisem, np. „Składka roczna (300) i biwak w Warszawie (100), Jan Nowak”. Ułatwia nam to rozliczanie roku 😉

Dodaj komentarz