Młodzik – harcerz, który złożył przyrzeczenie, ma już podstawowe umiejętności i wiedzę. Powinien mieć 11-12 lat. Oznaczeniem jest krzyż harcerski oksydowany (zwykły)
Wywiadowca – dobry zastępowy, czyli harcerz który nie tylko umie wiele rzeczy, ale umie to przekazać innym. Ma 13-14 lat. Oznaczeniem jest srebrna lilijka na krzyżu harcerskim.
Ćwik – czyli ze staropolskiego wyćwiczony, doświadczony, sprytny. Mistrz technik i wiedzy harcerskiej. Ma 15-16 lat. Oznaczeniem jest srebrna lilijka na krzyżu.
 Harcerz Orli – wędrownik, który uczy się trzech elementów wędrownictwa – służby, wyczynu i pracy nad sobą. Ma 17-18 lat. Oznaczeniem jest złoty krąg i liijka na krzyżu
Harcerz Rzeczypospolitej – oznaczeniem są złota lilijka, krąg i wieniec na krzyżu. Najwyższy stopień harcerski. „Staje się autorytetem harcerskim i wzorem dla innych. Daje przykład postawy harcerskiej. Jego życie we wszystkich przejawach jest realizacją chrześcijańskiego systemu wartości oraz Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Ma ukształtowaną wiarę, wolę i charakter, które decydują o tym, że wybiera Miłość i stara się zło zwyciężać dobrem. Systematycznie pracuje nad swym charakterem. Jestem samodzielny, obowiązkowy, odpowiedzialny i przedsiębiorczy. Chętnie pełni służbę bliźnim. Jestem organizatorem otaczającego go życia. Rozpoznaje i realizuje swoje powołanie w życiu oraz w społeczeństwie. Wie, jak może służyć swojemu krajowi. Buduje swoją przyszłość. Pracuje lub studiuje; ma sprecyzowane plany zawodowe i podnosi swoje kwalifikacje. Wie, jaki ślad chce po sobie pozostawić.”   STOPNIE INSTRUKTORSKIE Istruktorzy wyróżniają się 1. złotą lilijką na rogatywce,
2. lilijką w kolorze podkładki na ramieniu,
3. małą lilijka instruktorską na lewej kieszeni,
oraz 4. podkładką pod krzyż – Przewodnik – np. drużynowy zwykłej druzyny. Granatowa podkładka pod krzyżem. – Podharcmistrz – np. hufcowy lub drużynowy drużyny puszczańskiej. Zielona podkładka pod krzyżem. – Harcmistrz – np. komendant chorągwi. Czerwona podkładka pod krzyżem.

 

 

Dodaj komentarz