Młodzik powinien znać sznury w drużynie, ale nikomu nie zaszkodzi zobaczyć jak to wygląda także wyżej. W przypadku pełnienia jednocześnie kilku funkcji na mundurze jest oznaczenie funkcji najwyższego szczebla.

Funkcje ogólne:

a). w drużynie: – zastępowy – sznur brązowy noszony spod ramienia

–  przyboczny – sznur zielony noszony spod ramienia

–  drużynowy – sznur granatowy noszony spod ramienia

b). w hufcu: – sznury w kolorze srebrnym:

–  hufcowy  –  sznur noszony z ramienia

–  zastępca hufcowego – sznur noszony spod ramienia

–  członkowie komendy hufca – sznur noszony spod kołnierza

c). w chorągwi – sznury w kolorze złotym: – komendant chorągwi

–  sznur noszony z ramienia

–  zastępca komendanta chorągwi – sznur noszony spod ramienia

–  członkowie komendy chorągwi – sznur noszony spod kołnierza

d). w Głównej Kwaterze – sznury skórzane:

–  Naczelnik Harcerzy –  sznur noszony z ramienia

–  zastępca Naczelnika Harcerzy –  sznur noszony spod ramienia

–  członkowie Głównej Kwatery Harcerzy –  sznur noszony spod kołnierza

e). Szczepowy – sznur granatowy noszony z ramienia

f). Kapelan harcerski – sznur fioletowy noszony spod ramienia

Funkcje oraz członkostwo we władzach naczelnych oznacza się w następujący sposób:

a). w Naczelnictwie – sznury w kolorze białym, plecione:

–  Przewodniczący ZHR – sznur noszony z ramienia

–  wiceprzewodniczący – sznur noszony spod ramienia

–  pozostali członkowie – sznur noszony spod kołnierza

b). w Radzie Naczelnej – biały, z suwakiem noszony na sznurze, który oznacza funkcję podstawową.

c). w Komisji Rewizyjnej Związku – sznury w kolorze białym, plecione z czerwonym suwakiem:

–  przewodniczący – sznur noszony z ramienia

–  wiceprzewodniczący – sznur noszony spod ramienia

–  pozostali członkowie – sznur noszony spod kołnierza

d). w Sądzie Harcerskim – sznury w kolorze białym, plecione z zielonym suwakiem:

–  prezes – sznur noszony z ramienia

–  wiceprezes – sznur noszony spod ramienia

–  pozostali członkowie – sznur noszony spod kołnierza

e). Przewodniczący Rady Duszpasterskiej Związku – sznur fioletowy noszony z ramienia

Funkcje we władzach okręgu oznacza się w następujący sposób:

a). w Zarządzie Okręgu – sznur w kolorze białym, gładki:

–  przewodniczący – sznur noszony z ramienia

–  wiceprzewodniczący – sznur noszony spod ramienia

–  pozostali członkowie – sznur noszony spod kołnierza

b). w Komisji Rewizyjnej Okręgu – sznury w kolorze białym, gładki z czerwonym suwakiem:

–  przewodniczący – sznur noszony z ramienia

–  wiceprzewodniczący – sznur noszony spod ramienia

–  pozostali członkowie – sznur noszony spod kołnierza

Dodaj komentarz