Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22.01.1913r w Chełmży. Jego rodzina była dość spora. Jego rodzice Ludwik i Marta mieli szóstkę dzieci. W wieku 9 lat został ministrantem. Po ukończeniu 4. klasy szkoły podstawowej wstąpił do ośmioklasowego męskiego Peplińskiego Gimnazjum Humanistycznego w Chełmży.

21 marca 1927 wstąpił do ZHP, do 2 Pomorskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Chełmży (Hufiec Toruń). W następnym roku został drużynowym. 14 marca 1937
dostał święcenia kapłańskie przez biskupa Stanisława Okoniewskiego. Pełnił wtedy służbę kapelana Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHP.

Po rozpoczęciu wojny 11 września został aresztowany przez gestapo wraz z księżami swojej parafii. Na szczęście został zwolniony dwa dni później. W połowie grudnia 1940 został przewieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie w ekstremalnych warunkach i mimo zakazu władz obozowych pełnił służbę kapłana: sprawował potajemnie msze i rozdzielał komunię.

Na przełomie 1944 i 1945 roku w obozie wybuchła epidemia tyfusu. Frelichowski pomagał wtedy i zachęcał do pomocy ludziom chorym. Przedzierał się też do chorych na tyfus, by spowiadać ich i udzielać im sakramentów. Niestety sam zachorował i zmarł 23 lutego 1945 w Dachau w Niemczech.

7 czerwca 1999 podczas pobytu w Toruniu Św. Jan Paweł 2 dokonał beatyfikacji księdza.

22.02.2003 roku bł. Stefan Wincenty został ogłoszony patronem harcerstwa polskiego.

Mł. Jan Sobol

Dodaj komentarz