Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski

Wicek urodził się 22 01 1913r w Chełmży. Jego rodzina była dość spora. Jego rodzice Ludwik i Marta mieli szóstke
dzieci.W wieku 9 lat został ministrantem. Po ukończeniu 4 klas szkoły podstawowej wstąpił do ośmioklasowego
męskiego Peplińskiego Gimnazjum Humanistycznego w Chełmży. 21 marca 1927 wstąpił do ZHP, do 2 Pomorskiej
Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Chełmży (Hufiec Toruń). W następnym roku został drużynowym. 14 marca 1937
dostał święcenia kapłańskie przez biskupa Stanisława Okoniewskiego. Pełnił wtedy służbę kapelana Pomorskiej
Horągwi Harcerzy ZHP. Po zaczęciu wojny 11 września został aresztowany przez gestapo wraz z księżami swojej parafii
naszczęście został zwolniony dwa dni póżniej. W połowie grudnia 1940 został przewieziony do obozu koncentracyjnego
Pomino gdzie w ekstremalnych warunkach pełnił służbę kapłana, sprawował potajemnie msze i rożdzielał komunię.
Na przełomię 1944/45 w obozie wybuchła epidemia tyfusu Frelichowski wtedy pomagał i zachęcał do pomocy ludziom
chorym. Niestety zachorował sam i zmarł 23 lutego 1945 w Dachau w Niemczech.

7 czerwca 1999 podczas pobytu w Toruniu Św. Jan Paweł 2 dokonał beatyfikacji księdza.
Mł.Jan Sobol

Stefan Wincenty Frelichowski urodził się w 1913 r. w Chełmży. W 1927 r. wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego. Pełnił funkcje drużynowego i zastępowego. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1937 r. Już 11 września 1939r. został aresztowany i więziony w kilku obozach. Mimo zakazu władz obozowych, prowadził pracę duszpasterską. Przedzierał się też do chorych na tyfus, by spowiadać ich i udzielać im sakramentów. Zmarł w obozie w Dachau 23 lutego 1945 r. na tyfus, którym zaraził się od współwięźniów. Jan Paweł II ogłosił ks. Frelichowskiego błogosławionym 7 czerwca 1999 roku w Toruniu podczas pielgrzymki do Ojczyzny. 22.02.2003 roku bł. Stefan Wincenty został ogłoszony patronem harcerstwa polskiego. Stefan Wincenty Frelichowski był osobą bardzo zorganizowaną, jako harcerz, ksiądz czy jako więzień obozu koncentracyjnego. Jako harcerz zdobył wiele stopni. Będąc w obozie koncentracyjnym pełnił służbę jako ksiądz po przez udzielanie sakramentów. Frelichowski odważnie wypełniał obowiązki swojego stanu w sytuacjach ekstremalnych. Kiedy został aresztowany i znalazł się w obozie cały czas prowadził działania duszpasterskie poprzez udzielanie sakramentów. Frelichowski narażał własne życie żeby pomagać bliźnim, niewielu ludzi ma taką odwagę. Każdy harcerz powinien nieść chętną pomoc bliźnim, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Zawsze pamiętał o modlitwie za innych ludzi bliskich i nie tylko. Nawet w chwilach słabości modlił się za rodziny zmarłych i wspierał ich duchowo. Często kiedy czujemy się bez radni jedynym rozwiązaniem jest modlitwa. Stefan Wincenty Frelichowski dzięki dobremu zorganizowaniu osiągnął w bardzo wiele. Poświęcił swoje życie w służbie ciężko chorym ludziom. Mimo to zawsze uśmiechnięty i gotowy do służby nie zapominał o Bogu i nigdy nie zwątpił w to co robi.

Dodaj komentarz