TABELA AKTYWNOŚCI – wersja 1

KSIĄŻECZKA SPRAWNOŚCI na czas epidemii

ROZPISANE SPRAWNOŚCI – sprawności rozpisane przez kadrę, dostosowane do zrobienia w domu

O ODZNACE POGOTOWIA HARCEREK I HARCERZY słów kilka – nagroda za I próg

Co ma na celu program? 

Chcielibyśmy zachęcić Was do skorzystania z aktywności, które naszym zdaniem są ciekawe i wartościowe, a na które obecnie łatwiej znaleźć czas. Wszystkie aktywności dostosowane są do obecnie panujących warunków. Co więcej, część z nich to niepowtarzalna okazja, z której skorzystać można przez ograniczony czas, bądź szansa na nieodpłatne skorzystanie z ciekawych aktywności! 

Planujemy w miarę miarę możliwości aktualizować go do aktualnych potrzeb oraz aktualizować i poszerzać tabelę aktywności. Jeśli masz jakieś pomysły, śmiało zgłoś się do kadry lub zastępowego 😉

Ważnym aspektem programu jest „autoocena” – uczestnicy sami przyznają sobie punkty. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy harcerzami i jako tacy wiemy, że liczy się nie tylko cel, a droga do niego. Co więcej, my jako kadra Wam ufamy i mamy nadzieję, że będziecie przykładać wagę zarówno do czasu jak i jakości wykonywania zadań.

Jak dołączyć do zabawy 

Aby wziąć udział należy założyć bezpłatne konto na www.gmail.com. Każdy członek drużyny, który ma ochotę wziąć udział w programie powinien wysłać maila ze swojego konta na gmail.com ze swoim imieniem, nazwiskiem i zastępem na adres miker888mm@gmail.com. W ciągu 1 dnia udostępniony zostanie mu na dysku google arkusz punktacji indywidualnej, których będzie można ze swojego konta samodzielnie edytować, a do którego kadra będzie miała dostęp. Od tej pory możesz korzystać z arkusza według instrukcji!

Uwaga: po dołączeniu do gry możesz wpisać sobie punkty maksymalnie do 3 dni wstecz od dołączenia.

Jak działa program?  

Na górze strony znajduje się tabela do pobrania. W niej zaś wypisane są wszystkie punktowane aktywności. Każdy uczestnik samodzielnie decyduje, z których aktywności chce skorzystać i samodzielnie przyznaje sobie za to punkty do swojego arkusza według określonej w tabeli punktacji. Za każdą aktywność można uzyskać od 1 do 3 punktów. Dziennie można zdobyć maksymalnie 8 punktów. Oznacza to, że nawet jeśli wykona się aktywności za 9 i więcej punktów, sumarycznie można sobie wpisać ich w danym dniu maksymalnie 8.

Co dalej z moimi punktami? 

Na start programu ustalone zostały 3 progi punktowe. Po osiągnięciu każdego z nich uczestnika czeka nagroda. Progi na początek programu ustalone są następującą: 

  • I próg – sprawność Pogotowia Harcerek i Harcerzy – sprawność specjalna ustanowiona przez Naczelnictwo ZHR, przyznawana za wzorowe zachowanie w czasie epidemii, tj. W przypadku harcerek i harcerzy w szczególności: sumienne przestrzeganie wydanych zaleceń, poświęcanie czasu na naukę, dbanie o codzienną higienę fizyczną (w tym aktywność fizyczną), podejmowanie służby na rzecz rodziny i najbliższych oraz zdobywanie sprawności i rozwój osobisty. 
  • II próg – krzesiwo – nagroda, która rozdana zostanie po powrocie do regularnych zbiórek wszystkim, którzy w czasie trwania zabawy osiągną wymagany próg, niezależnie od kolejności i czasu jego osiągnięcia. 
  • III próg – czarny pierścień – czarne pierścienie od wielu lat są w tradycji symbolem wyróżnienia. Nosili je swego czasu członkowie najlepszych wybranych na drodze turniejów zastępów. Dzisiaj chcielibyśmy wyróżnić w ten sposób osoby, które w szczególny sposób przyłożyły się do zadbania o siebie i swoje otoczenie w czasie epidemii. 

Sprawność oraz prawo do noszenia pierścienia nadawane będą rozkazem, mniej więcej raz w tygodniu. Krążek sprawności, krzesiwo oraz czarny pierścień rozdane zostaną po powrocie do tradycyjnych zbiórek. 

Co ze sprawnościami? 

Sprawności są specjalną kategorią w tabeli. Głównie dlatego, że punkty za nie są wliczane do limitu 8 punktów na dzień. Zamykając sprawność można więc otrzymać za nią punkty nawet, jeśli osiągnęło się już dzienny limit punktów. 

Jak je zdobywać? 

Sprawności zdobywamy na bazie opracowanej przez Główną Kwaterę Harcerzy specjalnej książeczki na czas epidemii (dostępna do pobrania na górze strony). Chcąc zdać sprawność należy wybrać ją sobie z książeczki i zgłosić się do jednego z członków kadry poprzez wysłanie wiadomości SMS z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą lub nazwami sprawności, które chce się robić (numery znajdują się na stronie drużyny w zakładce “kontakt”). Przyboczny bądź drużynowy odpowiada, kiedy można się z nim skontaktować telefonicznie (najczęściej będzie to wieczór danego bądź następnego dnia). Może on również poprosić o skontaktowanie się z innym członkiem kadry. Dzwoniąc do niego należy być zapoznanym z opisem wybranej sprawności oraz mieć propozycję w jaki sposób zaliczyć daną sprawność. Sprawność to umiejętność, nie chodzi więc o wykonanie czynności dokładnie takich, jak w opisie, a o wykazanie pewnych umiejętności – opis to propozycje zadań, wskazówka. Próba powinna być taka, aby jej wykonanie udokumentować można było na zdjęciach lub filmie, ewentualnie pisemnie (w sprawdzaniu pomóc mogą rodzice i rodzeństwo). W razie braku pomysłów nie martwcie się, kadra pomoże wymyślić sposób zaliczenia w domu, jeśli takowy jest możliwy. Po wykonaniu zadań wysyłamy zdjęcia/filmy/opisy do członka kadry, u którego zatwierdzaliśmy zadania. On je sprawdza, w razie potrzeby kontaktuje się ze zdającym, a następnie przekazuje informacje o zaliczeniu do drużynowego, który przyznaje sprawność w cotygodniowym rozkazie. Pojawiać się one będą we wpisach na stronie drużyny. Po otrzymaniu sprawności rozkazem można wpisać sobie za nią punkty do punktacji.

Uwaga: Kadra przygotowała dostosowała niektóre sprawności, aby były gotowe do zdawania z domu. Wymagania na dostosowane sprawności można pobrać na górze strony (rozpisane sprawności). Aby zaliczyć te sprawności nie trzeba zgłaszać się do kadry, aby je rozpisać. Wystarczy wysłać wykonane zadania.

Coś jeszcze odnośnie sprawności? 

Tak! Książeczka ta opracowana jest na bazie przeprowadzanej w Organizacji Harcerzy ZHR reformy sprawności. Znaczy to, że w niedalekiej przyszłości korzystać będziemy z takiego właśnie regulaminu, tylko większego. Zdane w tym czasie sprawności będą zachowane przez ich posiadaczy i zgodne z nowym regulaminem, kiedy zostanie on ostatecznie wprowadzony. Postaramy się też oczywiście, aby krążki zdobytych sprawności również do Was trafiły. A ha, właśnie, według nowego regulaminu wszystkie krążki będą wyszyte, nie będzie trzeba robić tego ręcznie 😉 

Zastrzeżenia 

Kadra drużyny zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości progów, nagród na progach, dodawania nowych progów oraz do dokonywania zmian w regulaminie i tabeli zadań. Nie martwcie się jednak, wszystkie ewentualne zmiany będą miały na celu polepszenie Waszej zabawy 😉