Śródroczne wpłaty:

Konto na składki na biwaki i inne wyjazdy, składki związkowe (składki roczne), zamówienia i wszystko, co nie jest obozem!

konto: 88 2490 0005 0000 4600 4520 9669

nazwa: 8 SDH PŁOMIEŃ Okręg Północno-Zachodni

tytuł: poniżej podane różne możliwości

Przelewy proszę tytułować w następujący sposób:

  • Biwak – „Składka programowa biwak {data albo miejsce} {imię i nazwisko}”, np. „Składka programowa biwak grudniowy Jan Nowak”
  • Inne wyjazdy – „Składka programowa {nazwa} {imię i nazwisko}”, np. „Składka programowa Rajd Wendyjski Jan Nowak”
  • Składki roczne – „Składka związkowa i składka programowa {imię i nazwisko} {rok}”, np. „Składka związkowa i składka programowa Jan Nowak 2016”
  • Zamówienia „Zamówienie {data} {imię i nazwisko}”, np. „zamówienie 12.01.2013 Jan Nowak”

Obóz letni:

Konto: ​W tym roku wpłaty na biwak letni dokonujemy na konto drużyny!

nazwa: Obóz Watra Okręg Północno-Zachodni

tytuł: ”Składka programowa za udział {imię i nazwisko} w obozie harcerskim organizowanym przez 8 SDH Płomień w {miasto}”

Informacje dotyczące rat: KLIKNIJ

Składka roczna wynosi 280 zł (jeśli rodzeństwo należy do ZHR – 190 zł/os. Proszę o zaznaczenie tego w tytule przelewu) – bardzo proszę płacić ją w styczniu, ułatwi nam to rozliczenie.

W przypadku płacenia za kilka rzeczy proszę robić to jednym przelewem z pełnym opisem, np. „Składka roczna (150) i biwak w Podgrodziu (50), Jan Nowak”. Ułatwia nam to rozliczanie roku 😉

Dodaj komentarz