Plomien » Modlitwa drużyny

8 Szczecińska Drużyna Harcerzy "Płomień"

im. Andrzeja i Jana Romockich

Modlitwa drużyny

Święty Jerzy rycerzu wspaniały,
patronie wszystkich skautów świata
pomóż nam dojść do Niebieskiej chwały
przez codzienną służbę dla brata.

Każdego dnia chroń nas od złego,
Swą tarczą zasłaniaj od pokus szatana.
Niech przestrzegając Prawa naszego
Całą drużyną dojdziemy do tronu Pana.

Codziennie wskazuj nam dobry szlak
Wiodący nas wprost do Nieba
Oraz wypraszaj nam wiele łask,
Których najbardziej nam wszystkim trzeba.

(napisana na jednym z obozów wiele lat temu, do dziś odmawiana na zbiórkach naszej drużyny)