Plomien » Konto

8 Szczecińska Drużyna Harcerzy "Płomień"

im. Andrzeja i Jana Romockich

Konto

Konto na biwaki, składki, zamówienia i wszystko, co nie jest obozem: 88 2490 0005 0000 4600 4520 9669

nazwa: 8 SDH PŁOMIEŃ Okręg Północno-Zachodni

Konto na obóz: zostanie podane w terminie bliższym obozowi (Wyłącznie do wpłacania rat za obóz)

nazwa: Obóz Watra Okręg Północno-Zachodni

 

Przelewy proszę tytułować w następujący sposób:

  • Obóz – ”Składka programowa za udział {imię i nazwisko} w obozie harcerskim organizowanym przez 8 SDH Płomień w {miasto}”
  • Biwak – „Składka programowa biwak {data albo miejsce} {imię i nazwisko}”, np. „Składka programowa biwak grudniowy Jan Nowak”
  • Inne wyjazdy – „Składka programowa {nazwa} {imię i nazwisko}”, np. „Składka programowa Rajd Wendyjski Jan Nowak”
  • Składki – „Składka związkowa i składka programowa {imię i nazwisko} {rok}”, np. „Składka związkowa i składka programowa Jan Nowak 2016”
  • Zamówienia „Zamówienie {data} {imię i nazwisko}”, np. „zamówienie 12.01.2013 Jan Nowak”

Składki programowe dotyczą zarówno wyjazdów, jak i działania rocznego!

Składka roczna wynosi 240 zł (jeśli rodzeństwo należy do ZHR – 150 zł/os. Proszę o zaznaczenie tego w tytule przelewu) – bardzo proszę płacić ją w styczniu, ułatwi nam to rozliczenie.

W przypadku płacenia za kilka rzeczy proszę robić to jednym przelewem z pełnym opisem, np. „Składka roczna (150) i biwak w Podgrodziu (50), Jan Nowak”