Plomien » Dla Rodziców

8 Szczecińska Drużyna Harcerzy "Płomień"

im. Andrzeja i Jana Romockich

Dla Rodziców

HARCERZE to chłopcy w wieku od 11 do 14 lat, pracujący w męskiej drużynie podzielonej na zastępy (6-10 osób), na czele których stoją naturalni wodzowie – zastępowi. Poprzez stawianie harcerzy w sytuacjach wymagających samodzielnego rozwiązywania problemów i przezwyciężania przeciwności losu, rozwija się w nich wolę pracy nad sobą, zdobywania wiedzy i umiejętności na coraz wyższym poziomie. W drużynie narzędziem pracy nad sobą są stopnie i sprawności harcerskie. Na zbiórkach harcerze często działają zastępem bez drużynowego, co może wzbudzać zdziwienie rodziców. Warto podkreślić, że harcerze są stawiani w sytuacjach odpowiednich do ich wieku, z którymi spotykają się na co dzień. Najczęściej obejmują one samodzielne poruszanie się po kilkusetmetrowych trasach po mieście, podróżowanie autobusem miejskim wraz z zastępem, robienie kanapek. Zbiórki zastępów można przyrównać do spotkań towarzyskich dzieci – tak samo jak Państwa synowie spotykają się bez dorosłych, tak samo nie są nadzorowani przez nas na zbiórkach. Prace techniczne (wbijanie gwoździ, używanie ręcznej piły) czy gotowanie obiadów odbywają się zawsze pod opieką pełnoletniego drużynowego lub przybocznego. O metodzie harcerskiej Grupy wiekowe w ZHR O ZHR Statut ZHR

 

Regulamin 8 SDH Płomień
§ 1 Do drużyny przyjmowani są chłopcy:
1) w wieku 11-17 lat (5 klasa podstawówki – 2 liceum);
2) których rodzice wyrażają chęć współpracy z drużynowym w kwestiach wychowawczych.
§2 Decyzja o przyjęciu chłopca pozostaje w gestii drużynowego.
§3 Z drużyny może zostać usunięty harcerz:
1) który nie przyszedł na 4 zbiórki pod rząd i rodzice nie usprawiedliwili obecności drużynowemu;
2) którego rodzice nie wyrażają chęci współpracy z drużynowym w kwestiach wychowawczych;
3) który nie realizuje swojej próby na stopień;
4) który nie ma opłaconych składek rocznych;
5) który w ciągu 3 pierwszych zbiórek w nowym roku nie oddał zgody rodzica;
6) który stwarza na zbiórkach zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych;
7) który wielokrotnie nie stosował się do prawa harcerskiego.
§4 W obozie może wziąć udział harcerz:
1) który realizował swoją próbę na stopień;
2) który regularnie chodzi na zbiórki;
3) który ma opłacone składki za cały rok harcerski.
§4
1. Zmian w regulaminie dokonuje drużynowy.
2. Interpretacji regulaminu dokonuje drużynowy.