Plomien » Dla Rodziców

8 Szczecińska Drużyna Harcerzy "Płomień"

im. Andrzeja i Jana Romockich

Dla Rodziców

HARCERZE to chłopcy w wieku od 11 do 14 lat, pracujący w męskiej drużynie podzielonej na zastępy (6-10 osób), na czele których stoją naturalni wodzowie – zastępowi. Poprzez stawianie harcerzy w sytuacjach wymagających samodzielnego rozwiązywania problemów i przezwyciężania przeciwności losu, rozwija się w nich wolę pracy nad sobą, zdobywania wiedzy i umiejętności na coraz wyższym poziomie. W drużynie narzędziem pracy nad sobą są stopnie i sprawności harcerskie. Na zbiórkach harcerze często działają zastępem bez drużynowego, co może wzbudzać zdziwienie rodziców. Warto podkreślić, że harcerze są stawiani w sytuacjach odpowiednich do ich wieku, z którymi spotykają się na co dzień. Najczęściej obejmują one samodzielne poruszanie się po kilkusetmetrowych trasach po mieście, podróżowanie autobusem miejskim wraz z zastępem, robienie kanapek. Zbiórki zastępów można przyrównać do spotkań towarzyskich dzieci – tak samo jak Państwa synowie spotykają się bez dorosłych, tak samo nie są nadzorowani przez nas na zbiórkach, a przynajmniej nie bezpośrednio. Kadra zatwierdza plany zbiórek zastępów, więc wie co, w jakich godzinach oraz gdzie chłopcy robią.  Prace techniczne (wbijanie gwoździ, używanie ręcznej piły) lub inne zajęcia wymagające opieki, odbywają się zawsze pod nadzorem pełnoletniego drużynowego lub przybocznego. O ZHR Statut ZHR

 

Regulamin 8 SDH Płomień
§ 1 Do drużyny przyjmowani są chłopcy:
1) w wieku 11-14 lat (5-8 klasa podstawówki);
2) których rodzice wyrażają chęć współpracy z drużynowym w kwestiach wychowawczych.
§2 Decyzja o przyjęciu chłopca pozostaje w gestii drużynowego.
§3 Z drużyny może zostać usunięty harcerz:
1) który nie przyszedł na 4 zbiórki pod rząd i rodzice nie usprawiedliwili obecności drużynowemu;
2) którego rodzice nie wyrażają chęci współpracy z drużynowym w kwestiach wychowawczych;
3) który nie realizuje swojej próby na stopień;
4) który nie ma opłaconych składek rocznych;
5) który w ciągu 3 pierwszych zbiórek w nowym roku nie oddał zgody rodzica;
6) który stwarza na zbiórkach zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych;
7) który wielokrotnie nie stosował się do prawa harcerskiego.
§4 W obozie może wziąć udział harcerz:
1) który realizował swoją próbę na stopień;
2) który regularnie chodzi na zbiórki;
3) który ma opłacone składki za cały rok harcerski.
§5 Najstarsi harcerze przekazywani są do drużyny wędrowniczej, tj. do 8 SDW „Ogień”. Dyktowane jest to potrzebami innych metod pracy wychowawczej. Warunkami przejścia harcerza do drużyny wędrowniczej są:
1) wiek: 15 lat (rocznikowo);
2) zamknięta próba stopnia wywiadowcy i rozpisana próba na stopień ćwika;
3) odpowiednie sprawowanie na ostatnim obozie harcerskim.
§6
1. Zmian w regulaminie dokonuje drużynowy.
2. Interpretacji regulaminu dokonuje drużynowy.