Plomien » Wsparcie akcji – kalendarze

8 Szczecińska Drużyna Harcerzy "Płomień"

im. Andrzeja i Jana Romockich

Wsparcie akcji – kalendarze

Dla wszystkich zainteresowanych informacja od dh Tesi:
Darowizny na rzecz renowacji nagrobków i pomników Polaków pochowanych w Wilnie na Rossie można wpłacać na konto Szczecinskiego Hufca Harcerek Wrzos nr 28 2490 0005 0000 4600 6674 9987 z tytułem: darowizna kalendarz.