Plomien » Kontakt z synami i odwiedziny rodziców

8 Szczecińska Drużyna Harcerzy "Płomień"

im. Andrzeja i Jana Romockich

Kontakt z synami i odwiedziny rodziców

Kontakt z synami odbywa się w trakcie obozu przez telefony kadry podczas ciszy poobiedniej – 14.30-15.30. W specjalnych przypadkach można się kontaktować zaraz po kolacji – ok. 19.30.

Odwiedziny rodziców odbędą się 15 lipca. Zapraszamy wszystkich rodziców i rodziny. W trakcie odwiedzin program dostosowany będzie tak, by wszyscy goście wzięli w nim udział wraz z chłopakami. Przewidziana jest msza święta i obiad dla wszystkich.