Plomien » Wyjazd na obóz

8 Szczecińska Drużyna Harcerzy "Płomień"

im. Andrzeja i Jana Romockich

Wyjazd na obóz

Wyjazd 02.07 z parkingu przy kościele MBR na Gumieńcach. Spotykamy się o godzinie 8.40.

 

W trakcie obozu kontakt z synami odbywa się przez telefony kadry drużyny, w szczególności:

Komendant podobozu – drużynowy pwd. Michał Mazur – tel. 516 420 756

Oboźny – przyboczny pwd. Michał Dąbrowski – tel. 698 245 003