Plomien » Wpłaty za obóz

8 Szczecińska Drużyna Harcerzy "Płomień"

im. Andrzeja i Jana Romockich

Wpłaty za obóz

Bardzo prosimy o uregulowanie płatności obozowych, szczególnie osoby, które zalegają.

Przypominamy, że powinny być już zapłacone dwie pierwsze raty!

I rata: 20.04.2018 – 300zł
II rata: 15.05.2018 – 300zł
III rata: 10.06.2018 – 400zł (300 w przypadku terminowego opłacenia tej i pozostałych składek oraz oddania karty obozowej)