Kwaterka

Kwaterka (budowa wspólnych urządzeń obozowych typu kuchnia, stołówka, myjki itp. przez kadrę, starszych harcerzy, wędrowników i rodziców, przed przyjazdem harcerek i harcerzy) odbędzie się w terminie 16.07-19.07 (wyjazd 16-go rano). …

Karty uczestnika zlotu

Jako, że zlot ZHR na który jedziemy prosto z naszego obozu jest organizowany przez naczelnictwo, ma on osobne karty uczestnika. Znajdują się one na stronie zlotu zlot30.ezhr.pl. Znajduje się tam …

Wpłaty

Przypominamy o wpłacaniu ostatniej raty obozowej. Za terminowość obniżamy koszt obozu o 100zł. Prosimy też o uregulowanie brakujący wpłat. Jeśli jest jakiś problem z płatnością w terminie lub nie wie …

Wpłaty

Przypominamy o wpłacaniu ostatniej raty za zlot i II raty obozowej oraz że każda terminowość to zniżka o 25zł (przy terminowym oddaniu karty i 3 terminowych wpłatach rat obozowych obniżamy …

I rata wpłat

Osobom, które jeszcze nie wpłaciły przypominamy, że minął dziś termin wpłacania I raty: 300zł na obóz, konto: 02 2490 0005 0000 4600 9761 5370 ; 200zł na zlot, konto: 88 …