Zbiórka 16.10

W najbliższą sobotę wszystkie zastępy spotykają się o godzinie 10 na pętli Głębokie. Przychodzimy w ZIMOWYM umundurowaniu (długie spodnie, bez getr i wywijek) oraz zabieramy ze sobą pakiety biszkopta.Koniec zbiórki …

Zamówienia mundurowe

Nowe zamówienia mundurowe zbieramy do 18.09 włącznie. Każdy harcerz jadący na turniej musi obowiązkowo posiadać pełne umundurowanie, tj. bluza mundurowa, rogatywka, krótkie spodnie mundurowe, getry i wywijki, długie spodnie mundurowe, …