Ks.Lutosławski urodził się w 1880 roku w Drozdowie koło Łomży. Młody Kazimierz pragną pomagać i służyć ludziom dzięki temu został kapłanem. Początkowo studiował medycynę w Zurichu. W 1913 roku złożył egzamin doktorski. Po niedługich praktykach w Warszawie wyjechał do Anglii, aby dalej studiować. Napisał wtedy podręcznik do języka angielskiego. Ale już wcześniej w 1909 podjął się zostania księdzem. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1912 po trzyletnich studiach filozoficznych i teologicznych w seminarium we Fryburgu. W roku 1914 obronił tam również doktorat z teologii. Od początku młody ksiądz był związany z powstawaniem na terenie polski skautingiem. W lipcu 1911 założył 2 zastępy skautowe w Kosowie w Galicji.Ks. Kazimierz był tym, który wywarł olbrzymi wpływ na oblicze polskiego harcerstwa. Pogłębiał on w harcerstwie religie i etykę.Odkrył w skautingu bardzo dobre narzędzie wychowawcze dla odrodzenia narodu. Wymyślił on również krzyż harcerski. Ks.Lutosławski czuwał nad tym aby harcerstwo stało się narzędziem formacji wewnętrznej. W 1911 jego działalność przeniosła się do Warszawy gdzie założył własną drużynę. Znał Państwa Małkowskich. Ks. Kazimierz pod pseudonimem ks.Jan Zawada publikował książki takie jak „Czuj Duch”,”Jak prowadzić pracę skautową” i „Śpiewnik młodego skauta”. Chciał zostać posłem niestety nie udało mu to się zmarł 5 stycznia 1924 roku miał 44 lata.

Opracował wyw. Jan Sobol