Zmiana numeru konta obozowego

Szanowni Państwo!

Informujemy o zmianie numeru konta, na które powinny trafiać wpłaty obozowe.

Nowy numer: 87 1020 1026 0000 1102 0473 9415 Zaktualizowany numer znajduje się także w zakładce Konto.

Jednoczesnie przypominamy, że termin I raty upłynął w niedzielę 10.04, a termin II raty to 1.05. (Jest to również ostateczny termin na oddanie kart obozowych)