Składki związkowe (roczne)

Z początkiem roku przypominamy o konieczności opłacenia rocznych składek związkowych, które, jak w ubiegłym roku, wynoszą odpowiednio 280 zł lub 190 zł za osobę, gdy rodzeństwo należy do ZHR. Jak co roku zachęcamy do opłacenia składek rocznych z góry za rok. Jest natomiast oczywiście jak zawsze możliwość opłacania składek półrocznie (styczeń – czerwiec i lipiec – grudzień. Drugą ratę opłacamy wtedy przed obozem letnim), lub w razie potrzeby i po poinformowaniu drużynowego – kwartalnie. Składkę związkową (lub I ratę) należy przelać zgodnie z instrukcją (dostępną w zakładce KONTO) na konto drużyny (również podane w zakładce konto) do 17 stycznia (lub w razie potrzeby później, po kontakcie i poinformowaniu drużynowego). Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, czy kwota zostaje przelana na odpowiednie konto harcerskie – drużyny, a nie obozowe. Prosimy również, aby osoby, które nie mają uregulowanych składek za rok 2020 wyrównały je najpóźniej do końca stycznia (w specjalnych przypadkach tutaj również prosimy o kontakt z drużynowym).