Zimowisko

Pragniemy poinformować, że odwołujemy zaplanowane na ferie 2021 zimowisko.

Tak, jak drużynowy mówił na zebraniu – od dłuższego czasu zastanawialiśmy się nad wprowadzeniem zimowisk do naszego rocznego harmonogramu. Co więcej w tym roku chcieliśmy, aby było ono pewną formą uzupełnienia obozu, który odbył się w znacznie uboższej formie, niż zwykle.

Podjęliśmy jednak stosunkowo szybko decyzję o wycofaniu się z pomysłu w tym roku ze względu przede wszystkim na 2 rzeczy:

  1. Wedle naszego rozeznania ilość chętnych, nie tylko w naszej drużynie ale i w szczepie, jest niewielka.
  2. Uważamy, że prawdopodobnie niemożliwym będzie zorganizowanie w pełni atrakcyjnego a zarazem bezpiecznego wypoczynku. Znaczy to, że oczywiście jesteśmy w stanie zorganizować wypoczynek, zapewniający w pełni bezpieczne warunki, jednak wiązałoby się to z rezygnacją z dużej części tego, czym jest dla nas zimowisko – podobnie jak to miało miejsce w przypadku obozu. Chcielibyśmy natomiast, żeby pierwsze zimowisko, jakie organizujemy w środowisku było w pełni atrakcyjne, aby każdy harcerz i harcerka chcieli wziąć w takim udział i w kolejnym roku.

W związku z powyższym, nie rezygnujemy z zimowiska w ogóle, ale odkładamy je na następny, miejmy nadzieję, że już tradycyjny sezon.

Wszelkie ewentualnie wpłacone raty zostaną zwrócone do końca tygodnia.