List do rodziców

LW ostatnim czasie napłynęły do nas kolejne informacje dotyczące możliwości działań w wakacje. Przedstawiciele szczepu wzięli udział w licznych odprawach z zarządem okręgu, który przekazywał informacje wprost od zespołów zajmujących się negocjacją warunków organizacji działań harcerskich z władzami i instytucjami państwowymi. W związku z zebranymi informacjami w ostatnim tygodniu przeprowadziliśmy naradę szczepu, na której zapadła decyzja o odwołaniu tegorocznego obozu. Informujemy o tym z wielką przykrością. Do samego końca staraliśmy się wykorzystać wszelkie sposobności, aby móc zrealizować obóz, nieprzerwanie prowadziliśmy działania mające na celu jego przygotowanie, w tym pisanie planów i harmonogramów, dopełnianie kwestii formalnych z nadleśnictwem, czy gminą. 

Na powyższą decyzję wpływ miało kilka czynników. Podstawowym czynnikiem są wysokie wymagania sanitarne, którym niezwykle ciężko byłoby sprostać nawet tak dobrze wyposażonemu środowisku jak nasze. Ponadto zaostrzone wymagania, poza niezbędnym wyposażeniem i procedurami, obejmowałyby dużą ilość materiałów sanitarnych takich jak maski, płyny do dezynfekcji, czy płaszcze ochronne, które mocno wpłynęłyby na koszt obozu. Zorganizowanie obozu w obecnych warunkach, poza kwestiami technicznymi, jest również niezwykle skomplikowane programowo. Opracowanie programu w oparciu o metodykę harcerską i jednocześnie zgodnego z wymogami byłoby niezwykle trudne. Co więcej pragniemy dodać, że jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialności, jaką każdego roku na obozach, biwakach i zbiórkach ponosimy za Państwa dzieci i w duchu tej odpowiedzialności organizujemy naszą pracę. W tym wypadku ogrom odpowiedzialności, jaki spadłby na wychowawców i komendanta również sprawia, że ciężko nam się tego zadania podjąć. 

Mimo tej sytuacji, a nawet zwłaszcza w takiej sytuacji zapewniamy, że nie chcemy dalej wstrzymywać prac jednostek. Zaraz po podjęciu decyzji o odwołaniu obozu kadry wszystkich drużyn rozpoczęły pracę nad planowaniem innej formy działań. Niestety szczegółowe informacje i wytyczne trafiają do nas powoli i często szczątkowo, będąc dopiero z czasem poprawiane, uzupełniane, bądź nawet zmieniane. Utrudnia to przygotowanie w 100% pewnego programu opartego o konkretną formę. Na ten moment kadry jednostek pracują nad możliwością prowadzenia pracy z drużyną w wakacje poprzez zbiórki, półkolonię bądź biwak (wyjazd 3-5 dniowy, który być może będzie objęty innymi warunkami niż obóz). O podjętych przez kadry drużyn decyzjach, zarówno dotyczących programu jak i zebranych już rat obozowych drużynowi będą informować w osobnych komunikatach drużyn. 

Na koniec chcielibyśmy jeszcze raz zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby przywrócić sprawność pracy metodycznej, na jak najwyższym poziomie programowym w jednostkach. Mamy równocześnie na względzie zarówno zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym, jak i nierzadko niełatwą sytuację finansową w rodzinach. Zaznaczamy więc, że choć informujemy Państwa na bieżąco o decyzjach, jeśli takowe zapadają w sposób wiążący, to jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania – jeśli będziemy znali odpowiedź oraz postaramy się rozwiązać w sposób indywidualny każdy ewentualny problem. Mamy nadzieję, że czas ten nie okaże się dla harcerek i harcerzy stracony i że już za kilka miesięcy powrócimy do tradycyjnej pracy i będziemy szykować się do pełnoprawnego obozu w wakacje w 2021 roku.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia 

Kadra szczepu „Watra”