Działania w wakacje 2020

Tak, jak przekazaliśmy Państwu w liście kadry szczepu do rodziców – mimo odwołania obozu nie zamierzamy odkładać powrotu do działania jednostki do września. Od tygodnia pracujemy nad opracowaniem nowego planu działań na wakacje. Na ten moment najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest 5-dniowy biwak w stałym miejscu noclegowym, dostosowanym do reżimu sanitarnego (np. agroturystyka), zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie z lasem oraz uzupełniająco 1-3 jednodniowe spotkania dla chętnych w trakcie wakacji (np. wędrówka rowerowa). Pracę nad planowaniem ww. form rozpoczęliśmy jak tylko forma obozowa okazała się zbyt trudna do realizacji. Termin, jaki wyznaczyliśmy sobie na opracowanie szczegółowego planu technicznego i na dopełnienie pierwszych formalności (dzięki czemu będziemy w stanie m.in. określić ostateczny koszt) to 21.06. Na ten moment podajemy wstępne ustalenia:

  • Planowany termin: 3-7 sierpnia
  • Planowany koszt: 500-700 zł*
  • Planowane miejsce: agroturystyka w woj. Zachodniopomorskim lub w północnej części woj. Lubuskiego, nad jeziorem (ewentualnie nad morzem)

*staramy się, aby kwota oscylowała w okolicach 500 złotych. Ostateczny koszt zależeć będzie przede wszystkim od kosztów noclegu i ewentualnych materiałów sanitarnych. Równocześnie niezmiennie cała kadra pracuje w charakterze non-profit, zarówno podczas przygotowań jak i realizacji zajęć.

Na koniec istotna informacja dotycząca wpłaconych przez Państwa rat:

Z uwagi na fakt, że znaczna część z Państwa wpłaciła pierwszą ratę obozową oraz składkę programową za biwak zimowy (80 zł) proponujemy, aby pieniądze te przeznaczone zostały na planowany wyjazd w sierpniu. W takiej sytuacji dopłata do wyjazdu będzie minimalna. Jeśli ktoś z Państwa wpłacał jedną z powyższych wpłat ulga w dopłacie będzie proporcjonalnie mniejsza, a jeśli ktoś zdążył wpłacić drugą ratę za obóz nadpłata zostanie zwrócona. Równocześnie informujemy, że zgodnie z deklaracją do czasu potwierdzenia możliwości wyjazdu na obóz nie ponosiliśmy żadnych kosztów związanych z jego organizacją. Stąd pieniądze w dalszym ciągu są przez nas zabezpieczone i jeśli po podaniu ostatecznych szczegółów wyjazdu nie będą one Państwu odpowiadać będą mieli Państwo możliwość w wyznaczonym czasie poinformować nas o tym, a my zwrócimy Państwu pełne 400 zł pierwszej raty obozowej oraz 50 zł z 80 wpłaconych na poczet wyjazdu zimowego (z uwagi na to, że tak jak wtedy informowaliśmy, w jego przypadku część kosztów została już przez drużynę poniesiona).

Co do pozostałych „małych” działań – przed podjęciem decyzji przedyskutujemy nasze pomysły z zastępowymi, a następnie z członkami drużyny, prawdopodobnie w formie ankiety (sprawdzającej zainteresowanie tematem i formami działań).

Na koniec pragniemy prosić Państwa o wyrozumiałość – sytuacja nie jest łatwa, ale staramy się pracować nad tym, aby powrót do tradycyjnych działań był jak najmniej wyboisty oraz aby mimo warunków zaoferować Państwa synom przygodę i naukę, za którymi przyszli do naszej drużyny. Równocześnie jak zwykle deklarujemy, że w razie indywidualnych problemów, np. finansowych, jesteśmy jak zwykle otwarci na rozmowy i będziemy się starać rozwiązywać je indywidualnie tak, aby uniknąć szkody dla harcerzy.