Sprawności

Osoby, które uczestniczyły w dzisiejszej zbiórce drużyny, zgodnie z zapowiedzią, mogą dokończyć rozpoczęte w trakcie zbiórki sprawności. Poniżej podajemy co jeszcze należy robić, aby skończyć podane sprawności. Instrukcja zdawania sprawności w trakcie epidemii znajduje się w zakładce MASTERSKAUT. Dostępna jest tam również książeczka sprawności na czas epidemii, z której można wybierać sobie również inne sprawności do zdania. W sprawie kończenia sprawności ze zbiórki prosimy kontaktować się z dh Pawłem (do niego wysyłamy podane niżej zadania). Polecamy przed wysłaniem zadań zapisać się do MasterSkauta, sprawności również są punktowane!

Pióro*

Do zrobienia w domu: napisz list do dowolnego członka rodziny, z którym nie możesz zobaczyć się w trakcie epidemii, np. do babci lub dziadka. Powinien on zająć minimum pół strony A4. List wyślij pocztą lub drogą elektroniczną. Na zaliczenie wyślij zdjęcie koperty lub napisz, w jaki sposób i do kogo wysłałeś list.

Łącznik*

Do zrobienia w domu: wymyśl sytuację, do której należałoby wezwać karetkę pogotowia. Napisz, co powiedziałbyś w takiej sytuacji. Tekst ten zaszyfruj dwoma szyframi, innymi niż te użyte w trakcie zbiórki. Na zaliczenie wyślij krótki opis sytuacji, oryginalny tekst, zaszyfrowany tekst i jakich szyfrów użyłeś.

Biblista*

Do zrobienia w domu: sprawdź które fragmenty Pisma Świętego czyta się w trakcie świąt Wielkiej Nocy i Bożego narodzenia. Przeczytaj co najmniej 2 wybrane czytania, po jednym z obu świąt. Jeśli masz taką możliwość, pobierz aplikację Pismo Święte (najlepsza tutaj) i wykonaj zadanie w aplikacji. Na zaliczenie napisz jakie fragmenty wybrałeś do przeczytania i krótko opisz o czym Twoim zdaniem były.