Informacje bieżące dla rodziców

  1. Wpłaty rat obozowych: jak co roku informujemy, że w razie problemów z terminowym opłaceniem rat prosimy o kontakt z drużynowym (KONTAKT). Informujemy również, że w razie odwołania obozu z powodu zagrożenia epidemiologicznego wpłacone raty zostaną zwrócone.
  2. Karty obozowe: Z uwagi na trudności w dostarczeniu kart termin ich oddania został przesunięty względem zeszłych lat. Prosimy jednak o to, by w miarę możliwości wypełnić kartę i wysłać skan lub dobrej jakości zdjęcie mailowo do drużynowego (michaldabro888@gmail.com). Ułatwi nam to pracę związaną z przygotowaniem obozu. Po wysłaniu kart mailowo prosimy o zachowanie oryginału – będziemy je zbierać po powrocie do regularnych działań.
  3. Składki roczne: przypominamy o opłacaniu składek rocznych. Opłacona składka jest warunkiem ubezpieczenia przez ZHR, a więc jest warunkiem pojechania na obóz. Informacje dot. opłacania składek znajdują się w zakładce KONTO. W razie problemów z opłaceniem składki również prosimy o kontakt z drużynowym.
  4. Wpłaty za odwołany biwak: W związku z sytuacją epidemiologiczną biwak został odwołany i nie będzie mógł odbyć się w najbliższym czasie. W związku z tym, że zarządzenia uniemożliwiające przeprowadzenie wyjazdu weszły na kilka dni przed nim drużyna poniosła część kosztów jego organizacji. W związku z tym kadra proponuje następujące rozwiązanie: osoby, które opłaciły biwak wezmą udział nieodpłatnie w następny, samodzielnym biwaku organizowanym przez drużynę (mając na uwadze sytuację, prawdopodobnie w roku harcerskim 2020-2021). Jeśli jednak preferowaliby Państwo odzyskanie środków, proponujemy zwrot w wysokości 70 zł (z przelanych przez Państwa 80 zł). W razie wątpliwości bądź chęci skorzystania ze zwrotu prosimy o kontakt z drużynowym do końca kwietnia.
  5. Gra „MasterSkaut”: W tym tygodniu uruchomiliśmy dla członków naszej drużyny nową inicjatywę, mającą na celu zachęcenie harcerzy do kreatywnego wykorzystania czasu w domu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z inicjatywną (dokładny opis w zakładce MASTERSKAUT) oraz do zachęcenia synów do udziału w niej i w miarę możliwości wspierania ich w działaniu, np. poprzez pomoc w realizacji lub sprawdzaniu zadań na sprawności (pomoc w nagraniu filmu z realizacji zadania, asystowanie jako osoba poszkodowana do opatrzenia złamania ręki itp.). Kadra drużyny jest dostępna i chętnie wesprze chłopaków w wyborze sprawności, doborze zadań do sprawności, czy w pomysłach na realizacje zadań w grze MasterSkaut oraz w tym, w czym zajdzie potrzeba.