nowe informacje dot. obozu

Drodzy Rodzice,

Zwracamy się do Państwa z nowymi informacjami dotyczącymi tegorocznego obozu. Aktualnie trwają rozmowy pomiędzy władzami związku i wszystkich organizacji harcerskich a władzami państwowymi. Mają one na celu określenie, czy możliwa w tym roku będzie organizacja obozów oraz wypracowanie warunków i zasad ich ewentualnego przeprowadzenia.

W związku z powyższym kadra szczepu w dalszym ciągu robi wszystko, aby mimo panujących warunków oraz dodatkowych obowiązków przygotować tegoroczne zgrupowanie. Póki obozy nie zostaną ostatecznie odwołane, będziemy gotowi aby przeprowadzić go dla Państwa dzieci.

Przygotowywanie obozu wiąże się z szeregiem wymogów i formalności, a także zobowiązań które musimy podjąć w celu jego przygotowania. Stąd co roku prosimy o terminowe rozliczanie się z rat i kart obozowych. Na ten moment, abyśmy mogli dalej szykować zgrupowanie, prosimy Państwa:

  1. O wstrzymanie się od płacenia drugiej raty obozowej.
  2. Jeśli jest zaległa, to o opłacenie pierwszej raty do dn. 30.04.2020 lub o dogadanie się z drużynowym jednostki również najpóźniej do 30.04.2020.
  3. O dostarczenie wypełnionego oryginału (!) karty obozowej do skrzynki pocztowej dowolnego członka kadry (adresy podane zostały poniżej) do dn. 10.05.2020.

Bardzo prosimy, aby mimo warunków dostosować się do wymienionych wyżej próśb i terminów, abyśmy, jak wspomnieliśmy wyżej, mogli zrobić wszystko, aby przygotować dla Państwa dzieci obóz, szczególnie w naszej opinii ważny po okresie izolacji społecznej.

Podtrzymujemy oczywiście gwarancję pełnego zwrotu zaliczek rat obozowych w razie jego odwołania. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z drużynowym.

Łącząc wyrazy szacunku i życzenia zdrowia

Kadra Szczepu „Watra”

Adresy członków kadry:

Michał Dąbrowski – Bohaterów Getta Warszawskiego 4/11 (skrzynka pocztowa w bramie, kod do bramy to 2164#)

Paweł Wołczyński – Himalajska 13/1

Mikołaj Mazur – Ostrobramska 23/1

Marcin Kamasa – Ruciana 13