Turniej zastępów

Podajemy szczegóły dotyczące biwaku:
*biwak drużyny będzie miał formę turnieju zastępów


miejsce: Karlino
termin: 13-15 marca (konkretne godziny wkrótce)
koszt: 80 zł (wpłaty zbieramy na konto drużyny do końca tego tygodnia, tj. do 1 marca)